Βαδίζοντας στην τέταρτη δεκαετία λειτουργίας μας, έχοντας συνάψει από την αρχή συνεργασία με τις εταιρίες Shell Lubricants και Shell Chemicals στους τομείς των λιπαντικών και χημικών (διαλυτών) και με βάση την πολύχρονη πείρα και την οργάνωσή μας και συνεχόμενη εκπαίδευση στα προϊόντα και στις νέες τεχνολογίες, μπορούμε να υποστηρίξουμε τους συνεργάτες μας σε κάθε ζήτημα που αφορά σε λίπανση και προμήθεια Χημικών και Διαλυτών.

Λιπαντικά

Χημικά

Ελληνικό φως