Έχοντας στην Άδεια λειτουργίας μας τον ορισμό “Ανάμιξη και Συσκευασία, Διαλυτών” και με την συνεχή παρουσία μας στον χώρο των Χημικών Προϊόντων (Διαλύτες) από το  1992 μπορούμε να σταθούμε στο πλευρό κάθε επαγγελματία του χώρου είτε ως προμηθευτές για βιομηχανικούς πελάτες σε μεγάλες ποσότητες (βυτία ή βαρέλια) είτε σε εμπορικά μαγαζιά με μικρές συσκευασίες που ξεκινούν από τα 500mL.

Η εξειδίκευση μας και η συνεχής εξέλιξη των προϊόντων μας έχουν φέρει σε θέση να μπορούμε να καλύψουμε οποιαδήποτε ζήτηση, όσο απαιτητική και να είναι αυτή. 

Χημικά – διαλύτες για όλες τις εφαρμογές της βιομηχανίας:

 • WHITE SPIRIT

 • HEXANΕ

 • SHELLSOL D40, D60, D100, TD

 • TOLUENE

 • XYLENE

 • ACETON

 • METHYL PROXITOL

 • BUTYL ACETATE

 • MEC

 • ISOPROPYL ALCOHOL (μετουσιωμένη)

Διαλυτικά Χρωμάτων σε μικρές συσκευασίες. 

 • WHITE SPIRIT

 • NITRO THINNER

 • PU THINNER

 • AOSMO

 • ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 • ACETON