ΣΩΤ. Δ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ
ΘΕΣΗ ΦΟΥΣΚΕΝΑ - 322 00 ΠΥΛΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΗΛ. 22630 31382 - ΦΑΞ: 22630 31387, e-mail: lampoil@lubricants-chemicals.gr